Ikon för Rikstermbanken

förmyndare

svensk term: förmyndare
förklaring:

Förvaltar omyndigas tillgångar och företräder den omyndige i angelägenheter som rör tillgångarna. Uppdraget som förmyndare kan följa av lag (t.ex. för föräldrar) eller genom beslut av domstol (förordnad förmyndare).

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008