Ikon för Rikstermbanken

enskild egendom

svensk term: enskild egendom
förklaring:

Enskild egendom är sådana tillgångar som den andre maken inte har giftorätt i. Detta har stor betydelse vid bodelningar. Enskild egendom kan exempelvis avse:

– Egendom som genom äktenskapsförord förklarats vara enskild.

– Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andre maken med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda.

– Egendom som make hade ärvt eller fått ut i förskott genom testamente från arvlåtaren med villkor att den ska vara mottagarens enskilda.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008