Ikon för Rikstermbanken

enkel borgen

svensk term: enkel borgen
förklaring:

Innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig först sedan man konstaterat att låntagaren inte kan betala. Inte vanlig i banksammanhang.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008