Ikon för Rikstermbanken

effektiv ränta

svensk term: effektiv ränta
definition:

det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader (t.ex. aviseringsavgift och uppläggningsavgift) för ett lån uttryckt som årlig ränta på hela kreditbeloppet

anmärkning:

Mycket viktigt att veta för att kunna bilda sig en uppfattning om kreditens verkliga kostnad. Enligt konsumentkreditlagen ska den som utbjuder varor m.m. på kredit lämna information i annonser och dylikt om effektiv ränta för krediten.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008