Ikon för Rikstermbanken

dröjsmålsränta

svensk term: dröjsmålsränta
definition:

ränta som en gäldenär måste erlägga om han inte betalar en fordran i tid

anmärkning:

Enligt räntelagen utgår dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta procentenheter. Om förfallodagen är bestämd på förhand utgår dröjsmålsränta från denna dag; I annat fall börjar dröjsmålsränta utgå en månad från den dag borgenären avsänt räkning eller på annat sätt framställt krav på betalning.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008