Ikon för Rikstermbanken

diskretionär förvaltning

svensk term: diskretionär förvaltning
förklaring:

Diskretionär förvaltning innebär att konsumenten genom ett avtal överlåter på det finansiella företaget att, utifrån de riktlinjer som överenskommits mellan konsumenten och näringsidkaren, utföra placeringar för konsumentens räkning. Varje sådan enskild placering föregås inte av någon rådgivning och konsumenten underrättas först i efterhand om vilka placeringar som gjorts.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008