Ikon för Rikstermbanken

depåförsäkring

svensk term: depåförsäkring
förklaring:

Depåförsäkring påminner om fondförsäkring, det vill säga du bestämmer själv hur dina pensionspengar ska förvaltas. Men depåförsäkringen räknas inte som en fondförsäkring eftersom den kan innehålla andra tillgångsslag än fonder t.ex. enskilda aktier, likvida medel och obligationer. Den klassas som en traditionell försäkring.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008