Ikon för Rikstermbanken

denuntiation

svensk term: denuntiation
definition:

meddelande till exempelvis en låntagare att lånet övertagits av ny långivare och att lånet från och med en viss tidpunkt skall betalas till denne istället

anmärkning:

Denuntiation skickas också ofta när man tar lån med säkerhet i bostadsrätt. För att långivaren ska få säkerhet i bostadsrätten måste denne skicka denuntiation till bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen noterar detta i ett register vilket förhindrar att låntagaren försöker ställa bostadsrätten säkerhet till annan långivare (låntagaren kan alltså inte dubbelpantsätta sin bostadsrätt).

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008