Ikon för Rikstermbanken

dag-för-dag-ränta

svensk term: dag-för-dag-ränta
definition:

ränta som beräknas på det saldo som varje dag finns på kontot

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008