Ikon för Rikstermbanken

checkkredit

svensk term: checkkredit
definition:

kreditutrymme kopplat till visst konto som kontohavaren kan utnyttja efter behov

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008