Ikon för Rikstermbanken

byggnadskreditiv

svensk term: byggnadskreditiv
definition:

lån som betalas ut i etapper och som skall täcka byggkostnaderna under byggtiden

anmärkning:

Avsikten är i regel att byggnadskreditivet skall ersättas med ett annat bostadslån när byggnaden är färdigställd.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008