Ikon för Rikstermbanken

bundet sparande

svensk term: bundet sparande
definition:

sparform där sparbeloppet inte får/kan betalas ut till spararen före avtalad tidpunkt

anmärkning:

Ofta, men inte alltid, är sparräntan fast under samma period.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008