Ikon för Rikstermbanken

bundet lån

svensk term: bundet lån
definition:

lån vars ränta inte förändras under angiven villkorsperiod

anmärkning:

Rör oftast lån för bostadsändamål.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008