Ikon för Rikstermbanken

borgensförbindelse

svensk term: borgensförbindelse
definition:

det avtal som upprättas mellan borgensman (-män) och kreditgivare där det framgår vilken omfattning borgensåtagandet har, t.ex. solidarisk borgen

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008