Ikon för Rikstermbanken

borgenär

svensk term: borgenär
definition:

den som lånat ut pengar

anmärkning:

Motsats till gäldenär. Inte att förväxla med borgensman.

se även:
 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008