Ikon för Rikstermbanken

borgen

svenska termer: borgen
borgensåtagande
definition:

löfte av en eller flera personer att betala en skuld för någon annans räkning om denne inte betalar

anmärkning:

Finns i flera varianter, se: beloppsbegränsad borgen, enkel borgen, generell borgen, proprieborgen och solidariskt borgensansvar.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008