Ikon för Rikstermbanken

blandfond

svensk term: blandfond
definition:

fond som investerar både i aktier och räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer

anmärkning:

Fördelningen mellan aktier och räntepapper kan variera och ska framgå av fondbestämmelserna.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008