Ikon för Rikstermbanken

bindningstid

svensk term: bindningstid
definition:

tid under vilken ett låns räntesats är bunden och alltså inte kan bli vare sig högre eller lägre

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008