Ikon för Rikstermbanken

betalningspåminnelse

svensk term: betalningspåminnelse
definition:

uppmaning från t.ex. en kreditgivare att betala en förfallen fordran

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008