Ikon för Rikstermbanken

betalningsföreläggande

svensk term: betalningsföreläggande
definition:

förfarande som t.ex. en kreditgivare kan ansöka om hos kronofogden om en person inte betalar sina förfallna skulder

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008