Ikon för Rikstermbanken

beloppsbegränsad borgen

svensk term: beloppsbegränsad borgen
förklaring:

Innebär att borgensmannen ansvarar upp till angivet belopp samt, om det framgår av borgensförbindelsen, för räntor och avgifter.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008