Ikon för Rikstermbanken

bank

svensk term: bank
definition:

kreditinstitut som finansierar sin verksamhet bland annat genom inlåning från allmänheten

anmärkning:

Det finns bankaktiebolag (affärsbank) och sparbanker. Alla banker står under Finansinspektionens tillsyn. För bankverksamhet fordras tillstånd av Finansinspektionen. Sådant tillstånd kallades före den 1 juli 2004 för oktroj.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008