Ikon för Rikstermbanken

backoffice

svensk term: backoffice
definition:

avdelning för avveckling, registrering och kontroll av affärshändelser inom t.ex. värdepappers- och valutahandel

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008