Ikon för Rikstermbanken

avgiftsbestämd pension

svensk term: avgiftsbestämd pension
definition:

pension vars avgift är bestämd till en viss procentsats av lönen eller till ett visst belopp

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008