Ikon för Rikstermbanken

avbetalningsplan

svensk term: avbetalningsplan
definition:

plan över hur en skuld, t.ex. ett lån, ska betalas av (amorteras)

anmärkning:

Av avbetalningsplanen ska framgå vid vilka tidpunkter betalningar ska göras och med vilka belopp. En avbetalningsplan kan även upprättas vid ett inkassoförfarande, det vill säga när den betalningsskyldige har misskött sina betalningar.

se även:
 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008