Ikon för Rikstermbanken

arvsvinst

svensk term: arvsvinst
definition:

överskott från en avliden persons försäkring i form av pensionsbehållning, tillgodohavande på premiepensionskonto eller försäkringskapital som tillfaller övriga liknande försäkringar (det vill säga försäkringar utan fullständigt återbetalningsskydd eller annat efterlevandeskydd)

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008