Ikon för Rikstermbanken

ansvarsförsäkring

svensk term: ansvarsförsäkring
definition:

försäkring som övertar den försäkrades skyldighet att betala skadestånd för person- eller sakskada

anmärkning:

Obligatoriska ansvarsförsäkringar i Sverige är bl a trafikförsäkringen och det krav som ställs på försäkringsförmedlare att ha en sådan försäkring. Men ansvarsförsäkring ingår också i många andra försäkringar, t.ex. i hemförsäkringen.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008