Ikon för Rikstermbanken

anskaffningsvärde

svensk term: anskaffningsvärde
definition:

det pris som t.ex. en fastighet eller en aktie hade vid tidpunkten för köpet/förvärvet.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008