Ikon för Rikstermbanken

annuitetslån

svensk term: annuitetslån
definition:

lån som återbetalas med konstant belopp (annuitet) under lånets löptid

anmärkning:

Andelen ränta är högre i början av återbetalningstiden för att sedan sjunka i takt med att lånet minskar. Det belopp som amorteras på lånet ökar i motsvarande grad.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008