Ikon för Rikstermbanken

anknutet ombud

svensk term: anknutet ombud
definition:

Ett anknutet ombud säljer och lämnar råd om finansiella instrument för ett annat bolags räkning. Ett anknutet ombud behöver inget eget tillstånd från Finansinspektionen, men ska vara registrerat hos Bolagsverket. Har man klagomål mot ett anknutet ombud, kan man reklamera även till det bolag som de företräder.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008