Ikon för Rikstermbanken

andelsvärde

svensk term: andelsvärde
definition:

värdet på en fondandel

anmärkning:

Detta värde beräknas genom att fondens alla tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnader divideras med antalet andelar. Normalt räknas andelsvärdet om varje börsdag.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008