Ikon för Rikstermbanken

allriskförsäkring

svensk term: allriskförsäkring
definition:

otursförsäkring som kan köpas som tillägg till många hemförsäkringar

anmärkning:

Allriskförsäkringen gäller för plötsliga oförutsedda händelser som grundskyddet i hemförsäkringen inte ersätter.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008