Ikon för Rikstermbanken

aktsamhetskrav

svensk term: aktsamhetskrav
förklaring:

Finns i de flesta sakförsäkringar, t.ex. i hemförsäkringen. Om man inte följer dem kan försäkringsbolaget minska ersättningen eller helt neka ersättning.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008