Ikon för Rikstermbanken

aktieindexobligation

svensk term: aktieindexobligation
förklaring:

En aktieindexobligation löper normalt på 2–5 år och består av två huvuddelar; en nollkupongsobligation och en eller flera optioner. Optionernas värde är kopplat till utvecklingen hos ett eller flera börsindex. Optionen kan ge hög avkastning eller bli helt värdelös. Tanken är att nollkupongsobligationen ska trygga att kunden alltid får tillbaka det belopp denne har satsat (det s.k. nominella eller garanterade värdet) och optionen ska ge chans till extraavkastning utöver detta. Detta gäller bara så länge aktieindexobligationen inte säljs innan löptidens slut. Vid löptidens slut betalas det nominella värdet ut tillsammans med den eventuella avkastning som optionen givit.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008