Ikon för Rikstermbanken

OTC

svensk term: OTC
förklaring:

Att ett värdepapper handlas OTC betyder att det inte handlas på en börs. Det är viktigt att kontrollera villkoren för OTC instrument eftersom villkoren ofta är skräddarsydda och detaljerade.

Är en förkortning av engelskans ”Over The Counter” som betyder över disk.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008