Ikon för Rikstermbanken

Euroclear Sweden AB

svensk term: Euroclear Sweden AB
förklaring:

Ett bolag som hanterar ett centralt dataregister över de allra flesta aktier och räntebärande värdepapper som handlas på de svenska finansiella marknaderna. Förutom att föra register är det Euroclear som clearar och avvecklar transaktioner med svenska aktier och räntebärande värdepapper. Euroclear står under Finansinspektionens tillsyn. Tidigare VPC.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008