Ikon för Rikstermbanken

överhypotek

svensk term: överhypotek
definition:

det belopp med vilket en pants värde överstiger det skuldbelopp som panten utgör säkerhet för

anmärkning:

Överhypotek kan användas som säkerhet för andra lån.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008