Ikon för Rikstermbanken

överförmyndare

svensk term: överförmyndare
definition:

person som har till uppgift att granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet

anmärkning:

Det finns en överförmyndare i varje kommun.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008