Ikon för Rikstermbanken

återbetalningsförmåga

svensk term: återbetalningsförmåga
definition:

ekonomisk möjlighet att betala tillbaka ett lån med hänsyn tagen till inkomster, utgifter och försörjningsbörda

anmärkning:

Återbetalningsförmågan undersöks vid kreditprövning.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008