Ikon för Rikstermbanken

ålderspension

svensk term: ålderspension
förklaring:

Pension som kan börja betalas ut när man har uppnått en viss ålder. Pensionsåldern kan variera mellan pensionssystemen.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008