Ikon för Rikstermbanken

åldersavdrag

svensk term: åldersavdrag
definition:

avdrag från nypriset som försäkringsbolaget gör när en skada ska värderas

anmärkning:

Åldersavdraget eller värdeminskningen ska ta hänsyn till det skadade föremålets ålder och förslitning.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008