Ikon för Rikstermbanken

ägarhypotek

svensk term: ägarhypotek
förklaring:

Föreligger när pantbrev för lån inte alls eller endast delvis är utnyttjat för pantsättning.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008