Ikon för Rikstermbanken

substrat

svensk term: substrat [substra’t] 
definition:

organiska material vari svampen växer

anmärkning:

Marksvampar är svampar som bildar fruktkroppar i markskiktet, för dem består substratet av det översta jordlagret, ”förnan”. Men för andra arter kan substratet vara murkna stubbar, träd eller annat organiskt material.

 
källa: Svampguiden.com: Ordlista