Ikon för Rikstermbanken

sporer

svensk term: sporer [spo’rer] 
definition:

svamparnas fortplantningskroppar som har till uppgift att gro och bilda mycel

anmärkning:

Form, färg och storlek på sporerna varierar mellan olika arter och är viktigt att notera vid artbestämning. Längden på sporerna är ungefär 1/100 mm (= 10 µm), men det varierar mycket mellan olika svamparter.

 
källa: Svampguiden.com: Ordlista