Ikon för Rikstermbanken

skivor

svenska termer: skivor
lameller
förklaring:

Skivorna, eller ”lamellerna” som de också kallas, är belägna på undersidan av hatten hos alla skivlingar. På skivorna växer mikroskopiskt små sporbildande organ, s.k. basidier, som producerar massor av sporer. […] Fyra olika typer av skivor kan urskiljas: nedlöpande, vidväxta, urnupna eller fria. Det finns dock en del arter som huserar över dessa avgränsningar, t.ex. så kan vissa trattskivlingar som vanligen har vidväxta till nedlöpande skivor ibland ha urnupna skivor.

se även:
 
källa: Svampguiden.com: Ordlista