Ikon för Rikstermbanken

mykorrhiza

svenska termer: mykorrhiza [mykåri’tsa] 
svamprot
förklaring:

Symbios mellan svamp och gröna växter. I denna samverkan utväxlas näringsämnen: svampen får/tar socker från växten, och växten får hjälp med upptag av vatten och mineraler såsom kväve, fosfor och kalium. Termen står både för själva fenomenet och för den sammanväxta vävnaden bestående av rotceller från växten och svampceller.

 
källa: Svampguiden.com: Ordlista