Ikon för Rikstermbanken

matsvamp

svensk term: matsvamp
definition:

svamp (vanligtvis fruktkropp) som innehåller smakämnen som tilltalar många människor, och som i friskt tillstånd, rätt behandlad, och i rimlig mängd, generellt ej är olämplig att äta

anmärkning:

Med olämplig kan menas att svampen innehåller ämnen i sådan mängd att den kan orsaka skada eller obehag vid förtäring. Svamp som är seg, oaptitlig, smaklös eller sällsynt kan också betraktas som olämplig att äta.

 
källa: Svampguiden.com: Ordlista