Ikon för Rikstermbanken

längsstrimmig

svensk term: längsstrimmig
användningsområde: om fot hos svampar
definition:

strimmig vertikalt längs med foten

anmärkning:

Termen används för arter där strimmigheten syns någorlunda tydligt. Känns fotytan ej slät utan mer sträv och fibrig brukar termen ”längsfibrig” användas.

 
källa: Svampguiden.com: Ordlista