Ikon för Rikstermbanken

fot

svensk term: fot
definition:

nedre, bärande delen av fruktkroppen hos t.ex. hattsvampar

anmärkning:

Formen på foten, dess ytstruktur och huruvida den är beklädd med strumpa eller ring är viktiga att notera vid identifiering. Foten kan vara: knubbig, ihålig, rotlikt förlängd, med uppsvälld fotbas, med kantad fotbas.

 
källa: Svampguiden.com: Ordlista