Ikon för Rikstermbanken

förna

svensk term: förna
definition:

lager av döda växt-, djur- och svamprester (organiskt material) vid markytan.

 
källa: Svampguiden.com: Ordlista